NATAŠA RADAN RAZVELA GILETA, PA SMUVALA ZAUZETOG BUBU KORELIJA: Pokrivala je rijaliti koleginica dok je s njim bila u SARAJEVU


Starleta, ko­ja će uče­stvo­va­ti i u pe­toj se­zo­ni Zadruge, bo­ra­vi­la u Sa­ra­je­vu ka­ko bi se vi­de­la s de­č­kom pre use­lje­nja na ima­nje u Ši­ma­no­v­ci­ma jer je nje­mu zabra­njen ula­zak u Srbiju