ZARAD NOVCA UGROŽAVAJU SVOJ I TUĐI ŽIVOT! Ovo su poznate ličnosti koje NE POŠTUJU zakon i daju loš primer mladima