KULTURA TI NE ODGOVARA VEĆ PSOVANJE I ŠIZOFRENIJA! Mateja na stubu srama, napali ga da je posvetio Tari pesmu, a Kulićeva DALA SUD